Kategorie produktów
Producenci
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego EUROMARMIX określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.euromarmix.pl


Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację regulaminu.

1. Właścicielem sklepu internetowego EUROMARMIX jest Firma INCLUS SP. Z O.O., z siedzibą w 40-064 Katowice, przy ul. Mikołaja Kopernika 8/6 15A ; tel. +48 576 022 004 . NIP: 634-286-05-88 , REGON: 364148172.

2. Ceny produktów są cenami brutto (z należnym podatkiem VAT) i są wyrażone w walucie Polskich Złotych.

3. W sklepie EUROMARMIX obowiązują ceny produktów wskazane na stronach internetowych z uwzględnieniem aktualnych promocji ogólnych i indywidualnych.

4. Produkty wystawione w sklepie internetowym EUROMARMIX są częścią asortymentu oferowanego jednocześnie w stacjonarnej magazynie sprzedażowym sklepu EUROMARMIX. Firma INCLUS SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji w sklepie internetowym, gdy zakupiony produkt nie będzie dostępny, na skutek wcześniejszej sprzedaży w stacjonarnym magazynie sklepu EUROMARMIX.

5. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach oraz zmian cen.

6. Klient składający zamówienie zwany jest w dalszej części regulaminu Zamawiającym.

7. Stosowane w sklepie rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu.


PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie można złożyć:
- Na stronie internetowej sklepu pod adresem www.euromarmix.pl
- Jeżeli produkt został wystawiony - na aukcji portalu Allegro.pl

2. Nie ma minimalnej wartości zamówienia.

3. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu.

4. Możliwe sposoby dostawy zamówionych produktów:

- Przesyłka Kurierska Pobraniowa na terenie Polski
- Przesyłka Kurierska Gabarytowa na terenie Polski
- Odbiór osobisty zamówienia z Magazynu Sklepu EUROMARMIX

5. Koszt wysyłki na terenie Polski ponosi Kupujący, jak również w przypadku zwrotu towaru. W przypadku uwzględnionej reklamacji koszty ponosi Sprzedający.

6. Kupujący wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej, dostarczającej zakupiony lub ewentualnie reklamowany towar.

7. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych.


8. W przypadku zapłaty w formie przedpłaty elektronicznej czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia, wpłynięcia środków na konto sprzedawcy.

9. Czas wysyłki zamówionego towaru wynosi do 2 dni roboczych liczonych od chwili zamówienia. W przypadku płatności przelewowych liczony jest on od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Sklepu EUROMARMIX.

10. W przypadku, gdy na formularzu zamówienia dane klienta będą niekompletne, nieprawdziwe lub stany magazynowe zakupionego produktu będą niewystarczające,zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

Dane osobowe wpisywane w formularzu rejestracyjnym lub kontaktowym na stronie internetowej www.euromarmix.pl przetwarzane są w celu realizacji usługi kupna sprzedaży na rzecz osoby dokonującej rejestracji lub w celu świadczenia usług marketingowych dla osoby wypełniającej formularz w celach informacyjnych. Firma INCLUS SP. Z O.O. oświadcza, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedziby firmy w Katowicach pod adresem Kopernika 8/6. Dane są przetwarzane na podstawie art. 23.pkt.1.1 lub art. 23.pkt.1.3 lub art. 23.pkt.1.5 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015,poz 2135 ze zm.) Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich przeglądania, uzupełniania, poprawiania, a także zgłoszenia sprzeciwu dot.ich przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy prawa. Odbiorcami danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa lub mogą nimi być firmy dostarczające towar, który został zakupiony w sklepie internetowym lub na Allegro.pl.


SYSTEM PŁATNOŚCI W NASZYM SKLEPIE INTERNETOWYM


W sklepie internetowym EUROMARMIX Kupujący może dokonać zapłaty za towar za pomocą:


1. Przelewu bankowego na konto naszego sklepu:


mBank
13 1140 2004 0000 3902 7616 8582

INCLUS SP. Z O.O.
ul. Kopernika 8/6, 40-064 Katowice

2. Przy odbiorze - Gotówką, podczas odbioru zakupionego towaru od kuriera

3. Za pomocą systemu Płatności Shoper.


a) Natychmiastowym przelewem online.b)
Za pomocą płatności kartami płatniczymi:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.”


4. W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 
5. Czas realizacji zamówienia w naszym sklepie to od 2 do 5 dni roboczych. Zamówienia realizowane są niezwłocznie po ich złożeniu w Naszym sklepie internetowym, natomiast przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 
6. W przypadku zamówień towarów w Sklepie EUROMARMIX - Zarówno przy płatnościach online jak i płatnościach za pomocą karty płatniczej zachowują Państwo 14 dniowy okres na ewentualny zwrot lub wymianę produktu na inny produkt.
 

ZWROT TOWARU - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta tylko w przypadku towarów oferowanych przez Sprzedającego i stosownie opisanych na stronie sklepu internetowego, poprzez przesłanie zakupionego towaru wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Sklep internetowy EUROMARMIX ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów.

3. Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik w wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowanie tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny albo faktura) na adres: Sklep EUROMARMIX ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów.

6. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tj. koszt opakowania i odesłania Towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Zamawiający (Klient).

7. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru przesyłki w obecności dostawcy towaru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostawcą (Kurierem) protokołu reklamacyjnego.


WADY TOWARU I REKLAMACJE

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad. chyba że produkt znajduje się w Grupie produktów posiadających wady, co opisane jest dodatkowo w Opisie Szczegółowym każdego produktu.

2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami powołanej wyżej ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

4. W przypadku stwierdzenia wady Towaru, Klient ma prawo korzystać z przysługującej mu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego np. zgłaszając reklamację.

5. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, towar zniszczony lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

6. W przypadku skorzystania z prawa złożenia reklamacji można wypełnić formularz reklamacji oraz odesłać go wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą na adres: Sklep EUROMARMIX , ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów. W formularzu reklamacji Klient wskazuje m.in. swoje oczekiwania co do sposobu realizacji zobowiązań Sprzedającego (zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego).

Formularz reklamacyjny wymaga podania danych osobowych, umożliwiających rzetelną realizację reklamacji. Nie ma możliwości zakończenia procesu reklamacji bez podania danych osobowych osoby składającej reklamację. INCLUS SP. Z O.O. oświadcza, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedziby firmy w Katowicach pod adresem ul.Kopernika 8/6. Dane są przetwarzane na podstawie art. 23.pkt.1.2 i art. 23.pkt.1.3 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015,poz 2135 ze zm.) Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich przeglądania, uzupełniania, poprawiania a także zgłoszenia sprzeciwu dot.ich przetwarzania, o ile pozwalają na to przepisy prawa. Odbiorcami Państwa danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa lub mogą nimi być firmy dostarczające Państwu towar, który został zareklamowany.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo 30 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili otrzymania Towaru od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta.

8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sprzedający.

9. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 kodeksu cywilnego.

10. Wypełniając formularz reklamacyjny można skorzystać z dostępnych w internecie wzorów lub otrzymać go mailowo po wcześniejszym kontakcie - pisząc na nasz adres mailowy: sklep.marmix@gmail.com .

11. Firma INCLUS SP. Z O.O. informuje, że nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów.

12. Jeśli nie zgadzają się Państwo z naszymi decyzjami reklamacyjnymi i chcą Państwo zasięgnąć wiedzy i informacji prawnych w zakresie ochrony interesów konsumenta, prosimy skontaktować się z Powiatowym Biurem Rzecznika Konsumentów w Katowicach.

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Rzecznik Praw Konsumenta
Biuro przy Urzędzie Miasta Katowice

ul. Młyńska 4
40-098 Katowice

Bezpośredni kontakt z biurem Rzecznika: tel. (32) 259 38 46 lub (32) 259 39 05
lub mailowo: mrk@katowice.eu


Mają Państwo także prawo do skorzystania z platformy, za pośrednictwem której konsument może przystąpić do rozwiązania sporów online.
Link do platformy: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL


WYMIANA TOWARU

1. Istnieje możliwość wymiany zakupionego w sklepie towaru na inny , na dwa sposoby:
a) ten sam produkt lub nieznacząco podobny
b) inny produkt droższy lub tańszy (wybranie innego koloru zakupionego towaru traktowane jest jak wymiana na inny produkt)

2. Wymiana towaru odbywa się poprzez proces przypominający schematem procedurę zwrotu, tj:

a) Należy wypełnić formularz Zwrotu Towaru (odstąpienie od umowy).
b) Wypełniony wniosek wraz z oryginałem faktury oraz produktem proszę odesłać na adres naszej firmy, tj.:


EUROMARMIX
Sklep internetowy euromarmix.pl
ul. Kolejowa 2
43-190 Mikołów
z dopiskiem "Wymiana towaru"

3. Po otrzymaniu przesyłki z wymienianym produktem wysyłamy produkt na który dokonana została wymiana, wraz z odpowiednim dokumentem zakupu (w przypadku gdy wymieniamy tylko nieodpowiedni rozmiar to dokument jest ten sam, jeśli wymieniamy na inny produkt to faktura opiewa już na nowy produkt)

4. Zarówno koszty odesłania wymienianego produktu do nas jak i koszty ponownej wysyłki nowego produktu do klienta - ponosi Zamawiający (klient).

5. Koszt ponownego wysłania produktu do klienta ustalany jest na podstawie tabeli taryfowej Usług Kurierskich . W zależności od preferencji dostawy (po wpłacie lub za pobraniem) informacje o jego wysokości można uzyskać u Pracownika Działu Obsługi Sklepu internetowego euromarmix.pl

6. W przypadku wymiany produktu na inny tańszy towar - różnica zwrócona zostanie na podane przez klienta w formularzu konto bankowe, po odliczeniu kosztów ponownej wysyłki.

7. W przypadku wymiany produktu na inny droższy towar - klient zobowiązany jest dopłacić różnicę + koszty ponownej wysyłki.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Państwa danych osobowych jest firma INCLUS SP. Z O.O. z siedzibą pod adresem ul.Kopernika 8/6, 40-064 Katowice, REGON 364148172, NIP 634-286-05-88.

 

Cel przetwarzania


Firma INCLUS SP. Z O.O., przetwarza dane osobowe Użytkowników sklepu euromarmix.pl, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line poprzez adres internetowy:

www.euromarmix.pl (dalej „Sklep”) Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się w sklepie
- zawarcia umowy
- dokonania rozliczeń
- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
- korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, gwarancja).


Szczegółowe informacje
na temat ochrony danych osobowych oraz praw z tym związanych jakie Państwu przysługują, znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności Naszego Sklepu internetowego.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie na potrzeby Firmy. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133/97 poz.883). Składając zamówienie na stronie www.euromarmix.pl, Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Firmę INCLUS SP. Z O.O..

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz. U. nr 22 poz.271.

3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.

4. Jeśli kupujący wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.euromarmix.pl

5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotem dla celów marketingowych .

6. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów wraz z oznaczeniem ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

7. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl